MÜHASIBAT XIDMƏTI, MÜHASIBAT UÇOTU, MÜHASIBAT OTÇETU.

Bәyәn Mesaj göndər

100 AZN

Erkin Abdiyev
AZERBAYCAN, Baki, Cəfər Cabbarlı 33,
Şikayət
понедельник, 14 октября 2019 г., 16:57:15 GMT+04:00
Hashtag #muhasibatliq #muhasib #buxqalter #buqalter #muhasibotcetu
Təsvir

Mühasibatlıq, muhasibat uçotu, muhasibat hesablaması, muhasib hesablamaları, muhasib otçetu, muhasib uçotu, mühasib otçetu, mühasib uçotu, mühasiblik, buxqalteriya, buqalter , buqalter uçotu, buqalter hesabatı, buqalteriya, buqalteriya uçotu, buqalteriya hesabatı, ümumi buqalteriya, ümumi buqalteriyanın aparılması, ümumi buqalteriyanın uçotu, ümumi buqalteriyanın hesabatı,ümumi buxqalteriyanın hesabatı, mühasibat işi, buqalteriya işi, gömrük işlərinin görülməsi, gömrük işlərinin aparılması, ümumi mühasibatlıq, мuhasib хidməti
• Fiziki və hüquqi şəxslərin Vergilər Nazirliyinə vergi və Məcburi Dövlət Sosial Sığortası hesabatlarının təqdim edilməsi (0 hesabatı)
• Fiziki və hüquqi şəxslərin bəyannaməsi/hesabatları
• Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi
• Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi
• Gəlir vergisinin bəyannaməsi
• Şəhadətnamə-dublikatların onlayn sifariş edilməsi
• Əmək müqavilələrinin onlayn qeydiyyatı
• Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan keçirilməsi
• Hüquqi və fiziki şəxslərin elektron qaydada qeydiyyata alınması
• İşçilerin icbari siğorta olunmasinin təşkili
• Gündəlik elektron qaimələrin göndərilməsi
• Onlayn kargüzarlıq bölməsinə gəlmiş məktubların vaxtında cavablandırılması
• Fiziki və Hüquqi şəxsin yaradılması
• Vergi hesabatlarının verilməsi (aylıq, rüblük, illik)
• DSMF-na hesabatların verilməsi
• Statistika və məşğulluq idarələrinə hesabatların verilməsi
• Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan keçirilməsi
• Əmək haqqının hesablanması
• Əmək haqları üzrə ştat cədvəllərinin hazırlanması
• Xəstəlik vərəqəsinin, Sosial, Əmək məzuniyyətinin hesabblanması
• BTP proqramında Vergi hesabatlarin hazırlanması və göndərilməsi
• Kassa və Bank əməliyyatları (Kassa mədaxil və məxaric orderin yazılması, bank çıxarışların hazırlanması,ödəniş tapşırığın yazılması)
• VHF yazılması
• E-Qaimə yazılması
• Asan imzayla bağlı müvafiq işlərin görülməsi
• Rəsmi sənədlərin hazırlanması (Təsisçi qərarı, Etibarnamə)
• Kadr uçotunun təşkili və işçilərlə hesablaşmalar
• Hüquqi və fiziki şəxslərin elektron qaydada qeydiyyata alınması və s.VERGİ, DSMF, STATİSTİKA. MƏŞĞULLUQ Bəyannamələrinin hazırlanması və göndərilməsi
Elektron Qaimə Fakturaların hazırlanması və göndərilməsi
Elektron Vergi Hesab Fakturaların hazırlanması və göndərilməsi
Bankda Hesab açılması
Əmək Müqaviləsinin elektron qeydiyyata alınması və xitamı
Vergi, DSMF Ödənişlərinin aylıq ödənilməsi.DSMF-nın Yeni sistemde hesabatlarının göndərilməsi.
Vergilər Nazirliyinin Bəyannamələrinin (Hesabatların elektron formasının) hazırlanıb göndərilməsi.
İşçilərin elektron qaydada rəsmi işə götürülməsi .
Elektron qaimə və VHF tərtib edilib göndərilməsi.
Asan İmza ilə aparılan bütün proseslərin görülməsi.
Statistika uçotunun hesabatlarının tərtib edilib elektron formada göndərilməsi.
Бухгалтерия, ведение бухгалтерии, бухгалтерский учет, бухгалтерский отчет, бугалтерский учет, бугалтерский отчет, бугалтерия, ведение бугалтерии, кассовые операции, ведение учета работников, вычисление зарплаты работникам, двойная запись, инвентаризация, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность, регистрации дохода (выручки), регулярное составление бухгалтерского баланса, регулярное составление бухгалтерского отчета, регулярное составление бухгалтерского баланса за: год, полугодие, квартал, месяц, регулярное составление бухгалтерского отчета за: год, полугодие, квартал, месяц. Содержание внутренней учётной информации — коммерческая тайна организации.предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации; выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости организации; контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией хозяйственных операций; контроль целесообразности хозяйственных операций; контроль наличия и движения имущества и обязательств; контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам.

Mesaj göndər

VIP elanları